Foto: Oleg Kozlov, Mostphotos

Hög tid för årets första styrelsemöte

Föreningsstämmorna brukar infalla framåt våren, men för styrelsens del är det dags att lägga in en extra växel och kalla till årets första styrelsemöte.

Vid det här laget har styrelsen redan haft flera möten, troligtvis ett per månad. Likväl är det värt att upprepa: förberedelser är a och o för ett lyckat möte och inte minst för att behålla entusiasmen hos styrelseledamöterna.

Först och främst: Bestäm redan i förväg hur länge mötet ska pågå. På det sättet är det tydligt för alla vad som gäller. Den ambitiöse mötesordföranden kan även bestämma exakt hur lång tid en viss punkt ska ta.

Förslagsvis inleds mötet med en tillbakablick på det gångna året. Vad har fungerat bra? Har något fungerat mindre bra? Stort blandas smått.
Inte minst är det dags att blicka framåt: Vad behövs göras under tiden fram till stämman? Hur flyter budgetarbetet på? Finns det några medlemmar som skulle kunna tänka sig vilja sitta med i styrelsen?

Flera undersökningar har visat att unga drar sig från att engagera sig i styrelsen i sin bostadsrätt. Dessutom visar en undersökning från Egrannar att män har roligare än kvinnor i styrelsen och att män i högre utsträckning upplever att de kan driva frågor i den riktning de själva vill. Diskutera med fördel hur det ser ut i er styrelsen – används medlemmarnas potential till max? Vilka kompetenser saknas i styrelsen?

Foto: Oleg Kozlov, Mostphotos