Svenskarna som tjänat mest på bostadsmarknaden

Under det senaste året har en tydlig prissänkning märkts i flera delar av landet, inte minst i Stockholm. Men hur har det sett ut under de senaste fem åren? Det har Fastighetsbyrån tittat närmare på i en stor undersökning som granskar priserna för bostadsrätter mellan 2013 och 2018 i landets olika regioner.

–Vi har haft en tydlig avmattning på bostadsrättsmarknaden det senaste året och eftersom vi vant oss vid prisökningar blir det en stor psykologisk omställning.  Men på fem års sikt är det överlag fortfarande kraftiga ökningar. Det är bara i en av de redovisade kommunerna som bostadsrättspriserna gått ner, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån, i en kommentar.

Om man räknar i kronor toppar Stockholms län. Där har en bostadsrätt i snitt ökat med 900 000 kronor sedan 2013. Men på kommunnivå är Svedala den tydliga vinnaren med en prisökning på 169 procent och 1,1 miljoner kronor.

– Vi har fått en tydlig utjämning mellan Stockholm och resten av landet, säger Johan Engström.