Storbank varnar för ny bostadskrasch

Bostadsbyggandet har bromsat in, men det stoppar inte bostadspriserna från att fortsätta nedåt, enligt en färsk prognos av SBAB. Chefekonomen Robert Boije varnar för att dagens situation är skrämmande lik den innan 1990-talets bostadskrasch, rapporterar Di.

”Antalet påbörjade nya lägenheter väntas sjunka med 30 procent 2019 jämfört med 2017 och bostadspriserna väntas falla med närmare 9 procent fram till 2022”, skriver SBAB:s chefekonom Robert Boije, rapporterar Dagens Industri, Di.

Prognosen grundar sig på att Riksbanken börjar höja reporäntan första kvartalet nästa år och att den rörliga boräntan når 2,5 procent den 1 januari 2022 och femårsräntan på 3,4 procent, skriver Di.

”På samma sätt som kraftigt sjunkande boräntor har höjt bostadspriserna bör man förvänta sig att priserna sjunker när räntorna börjar stiga igen”, skriver Robert Boije.

Han varnar för att dagens situation liknar upptakten till 1990-talskraschen, och menar att politikerna behöver fundera igenom vilka åtgärder som är lämpliga och inte.

”De senaste årens accelererande bostadsbyggande är skrämmande likt det sena 80-tal som slutade i 90-talets fastighetskris och reala boprisfall på 30 procent”, skriver Robert Boije.

De redan införda amorteringskraven har haft effekt, men 90-talet ger varningssignaler om vad som kan hända om bolånen bromsas för hårt med ytterligare åtgärder, till exempel sänkta ränteavdrag, menar Robert Boije.

“Det är en delikat balansgång hur kreditexpansionen ska hanteras utan att efterfrågan på bostäder stryps på liknande sätt som skedde i samband 1990-talet”, skriver Robert Boije, rapporterar Di.

Foto: Colourbox.