Storbank spår dykande bostadspriser

Bostadspriserna väntas dyka ytterligare innan de bottnar, enligt Danske Banks prognoser. Storbanken räknar med ett bostadsprisfall på mellan fem och tio procent.

Storbanken Danske Bank ser många tecken på att bostadsinvesteringarna kommer att sjunka även om de faktiskt steg under det första kvartalet i år, skriver sajten Veckans affärer. Bankens prognos är att bostadsbyggandet kommer att falla 20 procent i år, och ytterligare 10 procent under nästa år. Konsekvenser enligt banken är bland annat färre bygglov för flerfamiljshus och en kraftigt försämrad försäljning för bostadsbyggare under det första kvartalet, framför allt i Stockholm.

Eftersom byggandet fortfarande är högt i relation till försäljningen så kalkylerar storbanken med att det kommer att krävas ytterligare prissänkningar på nyproduktion. Och denna utveckling kommer att spilla över på andrahandsmarknaden och priserna på bostadsmarknaden i stort, menar storbanken. Bankens prognos pekar mot att bostadspriserna kommer att sjunka ytterligare fem till tio procent innan de bottnar.

Foto: Colourbox