Undvik fällorna vid köksrenoveringen

Vad händer om köksrenoveringen går snett eller om hantverkarna vill ha mer betalt än avtalat? Vägen mot en lyckad köksrenovering är goda förberedelser.

Du har en budget och det är dags att anlita hantverkare. Men hur undviker du fallgroparna? Det viktigaste rådet är att vara noggrann och tydlig, menar Konsumentverkets jurist Josephine Slotte.

– Min uppfattning är att de flesta hantverkare i Sverige faktiskt är seriösa, vill göra ett bra jobb och få nöjda kunder. Men det är svårt om man får luddig eller bristfällig information, säger hon till Bostadsrätterna.

Det gäller att vara tydlig redan när offerter begärs in från olika hantverkare.

– Den som förväntar sig ett fullt fungerande kök när arbetet är klart bör se till att det står så. Eller att nedplockning av det gamla köket ska ingå. Allt om du tycker är viktigt ska finnas med. Det är ett sätt att försäkra sig om att inga kostnader tillkommer, säger hon.

Ett annat tips är att ha mejlkorrespondens med den aktuella firman, så att du har svart på vitt vad som gäller om oklarheter uppstår.

Dessutom är det viktigt att ha rimliga förväntningar. Ett tips är att visa en ordentlig skiss eller ett tidningsurklipp på hur man förväntar sig att köket ska bli när det är färdigt. Det gör det lättare för båda parter att förstår varandra, menar hon.

– Diskutera vad som är möjligt innan ni skriver avtal, säger Josephine Slotte till Bostadsrätterna.

Sedan måste ju priset diskuteras. Om ett exakt pris anges i avtalet ska det priset gälla. Om priset istället är ungefärligt får det inte överskridas med mer än 15 procent, förklarar Josephine Slotte och uppmanar till skriftliga avtal.

– Om det uppstår hinder som kräver en större arbetsinsats så ska företaget informera kunden om det och fråga vad som ska göras, säger hon och ger rekommendationen att anlita en extern expert som besiktigar arbetet när det är klart.

Sju tips för en lyckad renovering:

  • Ta in och jämför offerter.
  • Kontrollera att hantverkaren har F-skatt, är behörig och saknar betalningsanmärkningar.
  • Skriftliga avtal.
  • Se till att vara överens om omfattning och pris innan arbetet ska påbörjas.
  • Var överens om hur ändringar och tilläggsarbeten ska hanteras.
  • Kom överens om när betalningen ska ske, vilket belopp det handlar om och betala helst inte i förskott.
  • Var överens om ROT-avdraget.

Källa: Bostadsrätterna

Foto: Flickr.com(Josefin Granding Larsson)