Åsikterna om hur kreditregleringar och amorteringar stöts och blöts för fullt inför det nya amorteringskravet som träder i kraft 1 mars. Ändringen innebär att bolånetagare med skulder över 4,5 gånger bruttoinkomsten måste amortera minst en procent av skulderna. Detta utanpå det nuvarande kravet där belåning över 70 procent av bostadens värde ska amorteras med 2 […]