Betalningsslarv kan tvinga BRF höja hyran

Försenade boendeavgifter i början av året kan leda till problem för bostadsrättsföreningar, konstaterar Sveriges BostadsrättsCentrum. ”På sikt kan det leda till att man måste höja månadsavgiften”, säger Helena Gustavsson på SBC.

Jul och nyår kan ha gjort stora hål i plånboken. Januari är årets fattigaste månad, konstaterar Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC och påpekar att såväl avgiftspåminnelser som frågor om uteblivna betalningar ökar under årets första månad.

Men vad få tänker på är att försenade hyror kan leda till problem för hela bostadsrättsföreningen. Avgifterna ska nämligen täcka en rad kostnader som skötsel, underhåll av fastigheten, räntekostnader, el, vatten, värme och så vidare.

– Om en bostadsrättsförening har problem med medlemmar som inte betalar månadsavgifterna i tid innebär det att de som betalar säkrar upp för de som inte gör det. Om problemet med uteblivna betalningar fortsätter under en längre period kan det dock resultera i att föreningen inte kan täcka sina kostnader. På sikt kan det i sin tur leda till att man måste höja månadsavgiften, säger Helena Gustavsson, APO, Affärs- och processoptimering på SBC, i ett pressmeddelande.

Oftast brukar dock bostadsrättsföreningarna få in obetalda avgifter efter påminnelser och krav. Men i värsta fall kan personen som inte har betalat att bli uppsagd och förlora bostaden genom tvångsförsäljning, betonar Monika Jukic, chefsjurist på SBC.

– Uteblir en betalning i mer än en vecka efter förfallodagen säger man att bostadsrätten är förverkad. Efter det har faktiskt föreningen rätt att säga upp medlemmen. Om en uppsägning har ägt rum har medlemmen ytterligare tre veckor på sig att betala sin avgift, därefter är det fullt möjligt att genomföra en tvångsförsäljning av lägenheten, säger hon samma pressmeddelande.