Detta stör sig moderna grannar på

Med ny teknik försvinner en del störningsmoment, medan andra tillkommer. SBC har kartlagt de moderna störningsmomenten och kommit med förslag på lösnignar. 

På många sätt har tekniken underlättat livet i en bostadsrättsförening. Utbudet av smarta lösningar som minskar irritationen bland grannarna finns det gott om. Till exempel digital bokning av tvättstugan. Men fortfarande finns det störningsmoment kvar och nya har tillkommit. Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, har kartlagt de moderna störningsmomenten och kommit med förslag på hur de ska hanteras.

Elbilar har blivit populära bland miljömedvetna svenskar. Men ett växande problem i bostadsrättsföreningar är att bilägaren laddar sin eldrivna bil i det gemensamma garaget. Alla medlemmar i föreningen delar på kostnaden, vilket kan skapa irritation.

Ett annat växande fenomen är hembeställningar direkt till dörren. Kassar kan bli ståendes i trapphuset och stå i vägen vid en eventuell utrymning. Det här kan skapa irritation hos grannar, och i värsta fall resultera i böter från brandskyddsmyndigheten. Spring i trapphusen och utlämning av portkoder kan också vara en källa till irritation, skriver SBC.

– Vi får allt fler frågor om hur den här typen av nya störningsmoment i bostadsrättsföreningar bör hanteras. Om du irriterar dig på en granne är det i första hand bäst att tala med den berörda personen. Om detta inte hjälper bör du kontakta styrelsen som får ta problemet och samtalet vidare. Fungerar inte det heller är nästa steg att förening skickar en varningsskrivelse till grannen, säger Monika Jukic, chefsjurist på SBC, i ett pressmeddelande.

Foto: Colourbox.com(Syda productions)