Så fixar du kalla element

Det har nog hänt de allra flesta: Lägenheten blir kall och vid en undersökning av elementet märker du att elementet inte verkar fungera.

Med några enkla tips kan du få igång elementet igen:

 • Se över fjärrvärmesystemet om ni har ett sådant. Låt en expert trimma in systemet, så att värmen justeras beroende av utomhustemperaturen.
 • Det kan vara en god idé för föreningen att investera i termostatventiler, som är färdiginställda på max 22 grader, på alla element i husets lägenheter. Så kallade handventiler kan vara svåra att hantera för de boende.
 • Välj varmvattenberedare som går att koppla till solvärme eller värmepump. Välj också en varmvattenberedare som ger tillräckligt med varmt vatten och som har låga tomgångsförluster.Som styrelsemedlem kan det vara bra att tipsa medlemmarna om att:
 • Köpa energisnåla kranar och duschmunstycken.Stoppa värmeläckage genom att täta fönster och se till att dörrar och entréslussar stängs ordentligt.
 • Köpa en elementnyckel eller  en skiftnyckel. Det ser du snabbt när du tittar på ventilen.Kika därefter på elementet och ta reda på var luftventilen sitter.
  Ta fram en mugg och håll den under ventilen eller lägg en handduk på golvet under elementet. Öppna sedan försiktigt ventilen med hjälp av elementnyckeln. Oftast räcker det att vrida om ett halvt varv.
  Nu kommer det att börja pysa.Ventilen ska vara öppen tills all luft har pyst ut och det kommer ut vatten i en jämn stråle. Det brukar inte ta särskilt lång tid, oftast några sekunder.
  Stäng ventilen. Nu är ditt element fixat!