Foto: Flickr.com(News oresund)

BRF:er skyldiga att mäta radonhalten

Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att mäta radonhalten i fastighetens lägenheter. Och det är nu under eldningssäsongen, oktober till april, som mätningarna måste genomföras.

Varje år drabbas 500 svenskar av lungcancer som har orsakats av radon, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Radon är en luktfri och osynlig gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium faller sönder.

Omkring 400 000 bostäder i Sverige har för höga radonhalter. Alla bostäder ska ligga under riktvärdet 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft innan år 2020, enligt riksdagens mål, skriver Bostadsrätterna.

– Det råder omvänd bevisbörda. Fastighetsägare måste kunna påvisa att det inte finns ett radonproblem, säger Per Lilliehorn, styrelserådgivare på Bostadsrätterna, i en artikel på organisationens hemsida.

Det finns olika sätt som auktoriserade företag mäter radonhalten på. Dels finns det små puckar med spårfilm, dels specialverktyg och skräddarsydda instrument för radonmätning. Svensk Radonförening har en lista på företag som har rätt utbildning för att göra mätningarna. Radonkontroller ska göras minst vart tionde år.