Kraftig ökning av råttsaneringar

14 procent. Så mycket har antalet råttsaneringar som Anticimex genomför, ökat på bara ett år. Förra året genomfördes 51 074 saneringar, vilket kan jämföras med 30 350 för 2015. Råttor kan orsaka skada på egendom och dessutom bära virus som kan spridas vidare till människor.

– Så länge som råttor har tillgång till föda, vatten och skydd kommer de att trivas och föröka sig. Vi kan tillsammans göra mycket för att minska antalet råttor, säger Håkan Kjellberg, i en kommentar.

För att undvika råttor rekommenderar Anticimex bland annat att inte lämna mat framme, hålla rent hemma, hålla koll på växter, samt att placera sopbehållare en bra bit från huset.