Bostadspriserna stiger – och sjunker

Att uttolka prisutvecklingen på bostadsmarknaden är inte det enklaste. Upp, säger den ena. Ner, säger den andra. Låt oss åtminstone göra ett försök att reda ut läget.

Åtta av tio svenskar tror på stigande bostadspriser framöver, enligt en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling. Och nog är det en rimlig spådom: under de senaste åren har priserna ökat kraftigt på flera håll i landet. I Stockholm har priserna fördubblats på tio år, enligt TT. Bostadsbristen, ränteläget och lite nybyggnation indikerar att utvecklingen kan fortsätta.

Så långt svenskarnas känslor om framtiden. Men vad visar trendrapporter? Enligt statistik från Valeguard stiger priserna i hela landet, även om flera varningsklockor ringer för Stockholms bostadsmarknad.

Men bilden är på intet sätt entydig. Under början av året rapporterade Dagens Industri att många mäklare i Malmö och Göteborg befarade sjunkande priser under året. För Stockholms del befarades en inbromsning.

I våras spådde Finansinspektionen, FI, lägre bostadspriser framöver. ”Om allvarliga störningar skulle drabba den svenska ekonomin kan bostadspriserna sjunka betydligt. Det kan förstärka en konjunkturnedgång”, skrev FI i sin rapport.

En rapport från Mäklarstatistik visade under juli en nedgång i Stockholms bostadspriser. Att priserna sjunker under sommaren är emellertid inget ovanligt och jämfört med förra året har priserna stigit för bostadsrätter.

Å ena sidan, å andra sidan. Det enda vi kan konstatera om bostadspriserna framöver är att vi inte vet något.

 

 

Foto: Colourbox