Advokaten svarar: Kan styrelsen bestämma hur höga mina häckar ska vara?

Fråga: 
Jag bor i en ny bostadsrättsförening och tycker att styrelsen agerar felaktigt i en rad frågor. Innan jag påtalar detta för styrelsen skulle jag vilja vara säker på att det jag säger är korrekt. Jag hoppas verkligen att ni kan svara på min fråga!

Tomten runt bostadsrätten är enligt upplåtelseavtalet upplåten tillsammans med bostadsrätten. De som byggt husen har även planterat häckar runt radhusen och nu verkar styrelsen (och många andra i föreningen) tro att föreningen kan bestämma häckarnas höjd etc. Som jag förstått det kan föreningen inte bestämma häckarnas höjd, eller hur man tar hand om sina häckar, runt de enskilda radhusen. Detta eftersom tomten är upplåten tillsammans med bostaden. Stämmer det? Problem kommer att uppstå eftersom styrelsen verkar vilja ha ganska höga häckar, och att de ska vara exakt lika höga i hela föreningen, medan jag och min familj vill ha låga häckar. Stämmer det att, med de förutsättningar jag presenterat, föreningen inte kan bestämma vilken höjd just mina häckar ska ha?

Dessutom har styrelsen, med föreningens pengar, köpt in bambupinnar till samtliga 30 hushåll och förväntar sig att alla ska sätta upp dessa för att stötta häckarna, trots att det i den ekonomiska planen står att underhållsskyldigheten för tomten (och då enligt min mening även häckarna) faller helt på bostadsrättsinnehavaren. Enligt min mening borde alltså styrelsen inte ha använt föreningens gemensamma pengar för att köpa in bambupinnar till alla, eftersom det inte faller under föreningens underhållsskyldighet.

Har jag förstått det hela rätt? Jag känner att denna styrelse som vi har inte riktigt vet vad de sysslar med och det är dags att någon säger till dem.

Med vänliga hälsningar

Kristina 

Svar: 

Du har rätt! Är tomten upplåten med bostadsrätt så har ni rätt att bestämma över hur marken och växtligheten ska skötas. En bostadsrättshavare är förvisso skyldig att upprätthålla sundhet, ordning och gott skick, men att ha låga häckar istället för höga är enligt min bedömning inte ett brott mot denna skyldighet. Det är först när man kan tala om allvarliga störningar och  ”vanvård” som föreningen kan vidta rättsliga åtgärder. För att en tomt ska anses vanvårdad krävs mycket undermålig skötsel vilket resulterar i skadedjur och liknande.

Föreningen kan ha ordningsregler för tomten som ska följas så länge de är sedvanliga och i enlighet med ”seden på orten” (mycket oklar begränsning, men så säger lagen). Det finns dock inga särskilda påföljder om man som bostadsrättshavare inte följer interna ordningsregler, utan det är förverkandereglerna som ska tillämpas. Föreningen kan inte hitta på egna förverkandegrunder, utan det är en domstol i slutändan som ska avgöra om bostadsrättshavarens brott ordningsreglerna utgör förverkandegrund. I en sådan prövning är det förverkandereglerna som ska tillämpas, och inte föreningens egna regler. Hoppas detta svar ger lite klarhet!

Ställ en egen fråga – vinn en bokbostadsrättsbok

Varje månad lottar vi ut ett exemplar av Martina Slorachs bok, ”Bostadsrätt – En handbok för styrelsen”, till en person som har skickat in en fråga om bostadsjuridik.
Skicka din fråga till redaktionen@egrannar.com