Orensade rännor kan bli kostsam affär

Nu när våren tittar fram är det hög tid för föreningen att kontrollera statusen på hängrännor och stuprör. Slarv med detta kan leda till en rad onödiga och kostsamma följdproblem.

Småkvistar, skräp och så vidare täpper lätt till silarna, vilket vid kraftiga regn kan göra att det forsar vatten mot huset istället för ned i rören som ska leda bort vattnet. I värsta fall kan fasaden skadas påtagligt, vilket kan bli en kostsam affär. Helt i onödan.

En ordentlig översyn av hängrännorna och stuprören efter vintern kan innebära att föreningen slipper många problem och tidstjuvar längre fram.

  • Kontrollera att stuprören inte läcker eller är igenkorkade och att de sitter fast ordentligt i väggen. Det är snabbt gjort, så gör det några gånger per år.
  • Töm vattentunnor om du ställt ut sådana under stuprören.
  • Kontrollera att hängrännorna är hela då och då. Du häller helt enkelt vatten i hängrännan och tittar efter så att det inte droppar från rännans undersida.
  • Var försiktig när du kontrollerar eller reparerar en hängränna. Använd godkänd stege.

Få få fler handgripliga råd och tips i Egrannars vårhandbok.

Foto: Flickr.com(Henrik Ismarker)