Kylan lockar fram råttorna

När kylan slår till riskerar råttbesöken att bli allt mer frekventa i våra bostäder.

–  Vid varmt väder utan snö och is i naturen är det lättare för gnagare att överleva. Det underlättar för dem att hitta och komma åt föda när klimatet inte är så påfrestande, säger Jan Jungerstam på Anticimex.

Vinterkyla innebär att råttor och möss försöker ta sig in i fastigheter, genom springor, rör och trasiga ventiler. I tätorter är råttor ett större problem än möss, eftersom de bor i avloppssystemet medan mössen föredrar skog och mark. Under senare år har Anticimex märkt en kraftig ökning av råttor och möss i svenska bostäder.

Vad ska man då göra för att undvika besök av gnagare? Viktigast är att ligga steget före, menar Jan Jungerstam.

– Det är alltid viktigt att tänka på att inte gnagare får tillgång till mat. Tänk på sophantering, fågelmatning , kompostering och liknande. Det är också viktigt att så gott det går förhindra att gnagare kan hitta in i byggnader, det vi kallar ”gnagarsäkring”, säger han.