Advokaten svarar: Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.
Advokaten Martina Slorach svarar på frågor om juridik i bostadsrättsföreningar.

Vi är en stor förening och styrelsen får ofta frågor om andrahandsuthyrning. Vilka krav kan en förening ställa på en medlem som hyr ut i andra hand? Och vad gäller om den som hyr ut inte lever upp till dessa krav? Vad gäller för hemförsäkring eller om något händer, till exempel brand?

En medlem i föreningen behåller sitt ansvar gentemot föreningen även om lägenheten hyrs ut i andra hand. Om andrahandshyresgästen ställer till med besvär så är det medlemmens sak att få störningarna att upphöra. Andrahandshyresgästen har ett hyresavtal med medlemmen som kan förverkas om andrahandshyresgästen uppträder störande på ett allvarligt sätt. Föreningen ska dock vända sig mot medlemmen om störningar förekommer från lägenheten, oavsett om den är uthyrd i andra hand eller om medlemmen nyttjar den själv. En medlem kan således inte undkomma ansvar genom att skylla på att lägenheten är uthyrd i andra hand.

Medlemmen har ingen skyldighet enligt lag att ha lägenheten försäkrad, men det förekommer stadgar med krav på att medlemmarna ska ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Det är medlemmens skyldighet i så fall att se till att det finns en giltig försäkring även då lägenheten är uthyrd i andra hand. Säkrast för medlemmen är att själv försäkra lägenheten, men att då kontrollera att försäkringen även gäller vid andrahandsuthyrning. Överlåter medlemmen åt andrahandshyresgästen att teckna försäkring är det risk att det bara blir en vanlig försäkring, det vill säga utan bostadsrättstillägg. Vid brand så utges då ingen ersättning för det som medlemmen är ansvarig för som bostadsrättshavare, till exempel gälla skador på väggar, golv och tak utan endast för det skadade lösöret som möbler, kläder och elektronik.

Ett tips är alltså att föreningen alltid ska kommunicera med medlemmen om problem uppstår under en andrahandsuthyrning. Givetvis är det lämpligt att också kontakta andrahandshyresgästen och påtala vad denne gör fel, men det är medlemmen som kan ”bestraffas” av föreningen om dennes andrahandshyresgäst bryter mot reglerna.

Martina Slorach, advokat