Så undviker du konflikt med byggaren

Ett av de vanligaste ärendena hos Allmänna Reklamationsnämnden handlar om konflikter mellan privatpersoner och byggare. Men genom att planera i tid och kommunicera flitigt kan många problem undvikas.

Allt fler bostadsägare renoverar och anlitar hantverkare för byggprojekt. Oftast går det bra, men inte alltid. Konflikter mellan privatpersoner och byggare är ett av de vanligaste ärendena hos Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Oftast beror problemen på brist i kommunikationen, enligt Stefan Öhrling, tjänsteansvarig på Anticimex.

– För dig som ska renovera eller bygga ut är det viktigt att ha rätt inställning till ett byggprojekt. Att lägga tid på planering, budgetering och andra saker, så som bygganmälan kan bidra till att du får en bättre överblick över hur projektet bör genomföras. Tyvärr ringer många oss när det är för sent, när de redan hamnat i en tvist utan att ha en expert på sin sida, säger han i ett pressmeddelande.

Dessutom tipsar han om att alltid se till att ha skriftliga avtal med byggaren, innan projektet påbörjas. Det är även viktigt att göra hemläxan, ibland kan det vara nödvändigt att ta hjälp av en oberoende expert.

Ytterligare tips är att anlita certifierade byggare och ta in fler offerter, så att man får en bra prisbild över vad projektet bör kosta. Och till sist, börja planera i tid.

 

Foto: Flickr.com (Erik Forsberg)