Vägglusen kan kosta dig din bostad

Om din bostad drabbas av vägglöss ska du direkt meddela styrelsen i bostadsrättsföreningen. Struntar du i det och ohyran sprids kan föreningen ha rätt att säga upp din bostadsrätt.

De senaste åren har andelen bostäder som angripits av vägglöss ökat markant. I fastigheter med flera bostäder kan vägglössen sprida sig från lägenhet till lägenhet. Om bostadsrättsföreningen saknar en tilläggsförsäkring kan en sanering kosta upp mot 100 000 kronor.

Vad gäller då om din bostad angrips? Är det hemförsäkringen som ska täcka saneringen? Eller ska bostadsrättsföreningen stå för saneringskostnaderna?

– Har man drabbats av vägglöss eller annan ohyra ska man direkt vända sig till styrelsen. Oftast står bostadsrättsföreningen för saneringskostnaden då de flesta föreningar har en försäkring hos något av de etablerade skadedjursbekämpningsföretagen, säger Monika Jukic, chefsjurist på Sveriges BostadsrättsCentrum, i ett pressmeddelande.

Men om medlemmen själv har orsakat ohyran kan saken vara en annan. Enligt lagen kan då föreningen kräva ekonomisk ersättning från medlemmen. Detta kan till exempel gälla om bostadsrättshavaren har misskött sitt hushåll eller att ohyran har uppkommit i samband med en andrahandsuthyrning.

Om du drabbas av vägglöss men inte meddelar styrelsen inom skälig tid kan du ligga pyrt till. Då kan bostadsrättsföreningen i vissa fall ha rätt att säga upp din bostadsrätt.

– Bor du i en bostadsrätt har man enligt bostadsrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i lägenheten. Styrelsen är dock alltid skyldig att hantera själva utrotandet av ohyran i flerfamiljshus, säger Monika Jukic, i pressmeddelandet.

Foto: Anticimex. Fotograf: Lennart Falk.