Inte tillåtet att rensa bort övergivna cyklar

Övergivna cyklar är ett frekvent problem i bostadsrättsföreningar. Men att bara plocka bort cyklarna i samband med vårstädningen är inte tillåtet enligt lagen. Hur ska föreningen då göra?

Fullt med cyklar i källaren eller på gården som ingen verkar använda? Övergivna cyklar är ett frekvent problem i bostadsrättsföreningar.

Hur ska föreningen angripa problemet?

Många föreningar städar bort cyklar i samband med vårstädningen, vilket faktiskt innebär att de går över lagens gräns. Att bara plocka bort en cykel innebär nämligen egenmäktigt förfarande.

– Styrelsen kan be ägarna att märka upp sina cyklar. Man kan också ta foton och lämna till polisen. Om ingen hör av sig inom tre månader tillfaller föremålet anmälaren, säger Kerstin Frykberg Andersson, styrelserådgivare på Bostadsrätterna, i en artikel på deras hemsida.

Barnvagnar i trappuppgångar är ett annat vanligt problem i bostadsrättsföreningar, menar Kerstin Frykberg Andersson.

– Om de står i vägen för räddningstjänsten vid en brand kan det bli en fråga om liv och död. En brandman kan ramla och tappa sin mask i ett rökfyllt trapphus till exempel, säger hon.