Råttorna älskar Östermalm

Råttproblemen växer i Stockholm. Anmälningarna har ökat med 30 procent det senaste året, och på Östermalm har situationen nu blivit akut.

Anledningen till råttinvasionen är framför allt att tillverkaren av det effektiva råttgift som Stockholms stad tidigare har använt har valt att inte förnya sin licens. Giftet tog slut förra sommaren och nu ser vi effekterna, berättar Tommy Tuvunger, skadedjurssamordnare i Stockholms stad, för DN. Det nya giftet biter helt enkelt inte.

– Vi gör allt som står i vår makt, men det är svårt att få dem att äta råttgiftet. Råttorna erbjuds så mycket annat att äta, ett riktigt smörgåsbord. Vad skulle du själv välja om du vore råtta – en halväten varmkorv eller några förgiftade vetekorn?, säger han till DN.

Läget är alarmerande, framför allt på Östermalm, och Stockholms stad överväger nu att ta hjälp av andra städer för att komma till bukt med problemet. Dessutom tittar de på nya typer av papperskorgar som råttorna inte kan ta sig in i.

– Det är av stor vikt att vi samarbetar med till exempel fastighetsägare, nu måste alla dra sitt strå till stacken, säger han till DN.

Anticimex 10 bästa tips för att hålla råttorna borta: 

  • Täta håligheter och sprickor i fasad och grund.
  • Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med maskvidd på högst 5 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing).
  • Undvik klätterväxter mot fasaden (råttor är duktiga på att klättra).
  • Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden (detta erbjuder lämpliga platser för råttor att söka skydd på).
  • Se till att det är lock på sopbehållare och att eventuella komposter sköts, samt är placerade en betydande bit från huset.
  • Håll rent under altaner och låga balkonger. Bråte och skräp utgör skydd för råttor.
  • Har du ett tegelhus bör du kontrollera de luftöppningar som finns. Ser du missfärgningar kan det vara ett misstänkt ingångshål.
  • Kontrollera luftningsrör från toaletten upp till vinden. De kan fungera som ingång för råttor.
  • Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast samt att det finns vatten i dem som hindrar råttorna från att ta sig upp.
  • Lägg matvaror, men även stearinljus och djurfoder, i lådor med lock, de utgör annars föda för råttor.

Källa: Anticimex.se

Foto: Anticimex, fotograf Lennart Falk.