Bostadsägare mer nöjda än de som hyr

Möjlighet att välja standard, storlek och läge. Det är faktorer som gör att de som äger sin bostad är mer nöjda än de som hyr.

Generellt är vi svenskar nöjda med vårt boende, bara en liten del är missnöjda. Det konstateras i en ny undersökning av SBAB. Sammanlagt ingår 2 000 hushåll i underlaget.

Men undersökningen visar också på skillnader. De som äger sin bostad är i mycket högre grad nöjda med sitt boende än de som hyr, i allt från standard, storlek, läge till miljö och grannar.

– Det finns många socioekonomiska faktorer som påverkar människors uppfattning om sitt boende, men vår undersökning visar på en tydlig skillnad mellan de som äger och de som hyr. De som äger kan i högre grad påverka sin boendesituation och är därför också mer nöjda. Ett på många håll begränsat utbud av hyresrätter gör det svårare att hitta ett hyrt boende att trivas i, säger Emma Persson, Boendeekonom SBAB.

69 procent av de som hyr lägenheter tror att de kommer att bo någon annanstans om tio år. Motsvarande siffra för bostadsrättsägare är 46 procent.