Advokaten svarar: Vad gäller när styrelsen trimmar häcken?

Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.
Martina Slorach, advokat som kan svara på dina frågor om bostadsjuridik.

Jag bor på första våningen i ett flervåningshus. I anslutning till lägenheten hör en liten tomtplätt runt vilken jag, tills nyligen, hade en stor och tät häck. När jag kom hem till lägenheten efter en tids vistelse utomlands i somras möttes jag av ett kalhygge. Det visade sig att styrelsen gett en trädgårdsmästare i uppdrag att trimma häcken. Men detta var en ”trimning” som gått för långt.

Nu har mitt insynsskydd försvunnit helt försvunnit och det kommer ta lång tid innan häcken är lika hög som den var tidigare. Själv hade jag inte fått någon information från styrelsen om att detta skulle ske i förhand. Vilka rättigheter har jag att kräva ersättning av föreningen?

Martina Slorach, advokat, svarar:

Hej!

Du är dessvärre inte ensam om ditt problem, och det är svårt att svara på vad du har rätt till utan att titta närmare på just din situation. Många föreningar upplåter mark utan att reglera närmare vad som gäller, vilket orsakar problem. Tydlighet är alltid bra! Med ledning i följande alternativa punkter kanske du kan avgöra vad som gäller för dig.

  1. Marken kan vara upplåten med bostadsrätt. I så fall har bostadsrättshavaren ansvar för att sköta trädgården, och då också rätt att bestämma över hur buskar ska klippas och vilka växter som ska odlas. Det ska stå i upplåtelseavtalet om mark är upplåten tillsammans med lägenheten. Fråga din förening, begär ett utdrag från lägenhetsförteckningen avseende din lägenhet. Det är relativt ovanligt att marken är upplåten med bostadsrätt.
  2. Marken kan vara upplåten med ett separat nyttjanderättsavtal som ger bostadsrättshavaren rätt att nyttja marken utanför lägenheten. Avtalet reglerar hur marken får användas (får däck byggas, höjd på buskar, skötsel etc.). Avtalet tecknas med varje bostadsrättshavare och följer i regel inte med bostasdrätten när den säljs. Kontrollera med föreningen om avtal finns, eller titta bland era egna handlingar. Detta är ett bra sätt att reglera nyttjandet av marken. Ibland utgår en avgift till föreningen med anledning av nyttjandet, till exempel 300 kronor per månad eller liknande. Om så sker gäller reglerna i jordabalken om lägenhetsarrende, och vissa uppsägningstider måste följas för att bryta avtalet. Om bostadsrättshavaren inte betalar någon avgift är det en så kallad allmän nyttjanderätt vilket innebär att det inte finns nå mycket tvingande regler. (se nedan). För föreningens del skulle jag rekommendera att inte ta ut någon avgift. Det är i regel en väldigt låg avgift, och det är en nackdel för föreningen att vara bunden av jordabalkens tvingande regler. Det blir betydligt mer arbete för föreningen i fall att man vill få till en förening. För bostadsrättshavaren är det en fördel om avgift utgår, för då är nyttjandet skyddat i viss mån.
  3. Om det inte finns något alls reglerat mellan föreningen och bostadsrättshavaren rörande marken så nyttjas marken med så kallad ”allmän nyttjanderätt”. Det innebär att bostadsrättshavaren genom att nyttja marken med föreningens kännedom har erhållit en viss rätt att nyttja marken. Denna rätt är inte skyddad i någon särskild lagstiftning, men bostadsrättshavaren har i rättspraxis givits en rätt till skälig uppsägningstid för det fall att bostadsrättsföreningen vill att nyttjandet ska upphöra. Utan särskild överenskommelse med föreningen måste man dock i detta fall utgå ifrån att det är föreningen som bestämmer över marken, och de har då rätt att klippa buskar och sköta marken samt även göra vissa förändringar av marken. Bäst i detta fall är att framföra sitt önskemål till föreningen att få ta över ansvaret för skötseln av marken, ofta är ju föreningen tacksam för hjälp med skötseln av fastigheten.

Martina Slorach, advokat

Har du en fråga om bostadsjuridik? Skicka in din fråga till info@egrannar.com

TIPS: Gå på en kurs i bostadsjuridik

Advokaten Martina Slorach anordar ett utbildninstillfälle i bostadsjuridik som går av stapeln den 3 november.

Anmälan: http:www.slorach.se.

Läs mer: http://www.slorach.se/wp-content/uploads/2015/09/Kurs-i-bostadsjuridik-3-nov.pdf