Hemsida hjälper brf-medlemmarna byta tjänster

A-K
Anna-Karin Andersson, sekreterare för brf Ekkällan och ansvarig för föreningens hemsida.

Anna-Karin Andersson, sekreterare för brf Ekkällan och ansvarig för föreningens hemsida, berättar om hur medlemmarna började använda Egrannar för att byta en värdefull tjänst med varandra.

Brf Ekkällan är en nybildad förening i Linköping. Föreningen har 36 lägenheter som är fördelade mellan två fastigheter. Anna-Karin Andersson berättar att de skaffade Egrannar efter en rekommendation från en grannförening.

– De intygade att tjänsten var bra. Och det stämde. Det gick väldigt snabbt och smidigt att komma igång, säger hon.

Hemsidan har redan skapat konkret nytta till föreningens medlemmar. Det är nämligen lite knapert med parkeringsplatser för besökare utanför fastigheterna. För den som ska ha gäster över helgen kan detta ibland bli problematiskt.

– Det började med att en medlem skrev på anslagstavlan och undrade om det inte var någon som visste med sig att den skulle bort i helgen. Medlemmen skulle nämligen ha en gäst över i helgen och ville försäkra sig om att det skulle finnas parkering, berättar Anna Karin.

Genast var det någon som nappade och skrev att de skulle bort och deras parkeringsplats skulle stå tom. Efter detta tog utbytet av lediga parkeringsplatser fart och idag används anslagstavlan som en bytesplats för parkering mellan medlemmarna.

– Det är ett bra exempel på hur boende i en förening kan använda Egrannar för att byta tjänster med varandra, säger hon.

Hon ser fram mot att utveckla arbetet med hemsidan och att få medlemmarna att bli ännu mer engagerade i diskussionerna. Hon ger även ett medskick för hur man långsiktigt lyckas med sin hemsida.

– Planera innan vad hemsidan ska innehålla och vem som ska ansvara för vad.

– Sedan gäller det att enbart göra hemsidan så pass omfattande att man förmår att uppdatera den. Blir det en allt för stor sida finns det en risk att den inte uppdateras tillräckligt ofta. Att ha en hemsida som inte är uppdaterad är nästan värre än att inte ha en hemsida alls, konstaterar hon.