Så ska du göra om det börjar brinna

Varje dag brinner 17 hem. Det gäller att veta hur man ska agera när det brinner, sekunder kan vara dyrbara. Se till att ha koll innan olyckan är framme.

Den överlägset vanligaste platsen för bränder är i bostaden. Bostadsbränder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i andra byggnader. Varje dag brinner 17 hem, enligt Brandskyddsföreningen.

– Brandvarnare måste finnas i varje lägenhet. Föreningen ansvarar för att det finns installerade och fungerande brandvarnare i varje lägenhet. Men styrelsen bör även informera om vikten av brandsläckare, brandfilt och spisvakt, säger Lars Rang, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Men även om man vidtagit preventiva åtgärder, så kan olyckan vara framme. Då gäller det att veta hur man ska agera, det måste sitta i ryggmärgen. Förlorade sekunder kan innebära en fullskalig brand istället för en hotfull incident.

Så här ska du göra om det börjar brinna:

  • Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan och ta dig till återsamlingsplatsen. Men kom ihåg att den giftiga röken stiger uppåt. Du måste ner under röken, på golvet är det lättare att se och andas.
  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.
  • Öppna aldrig en stängd dörr utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm så brinner det nog. Stäng alla dörrar bakom dig, en stängd dörr hindar branden från att sprida sig.
  • Varna andra som hotas av branden.
  • Ring 112 och larma räddningstjänsten. Möt upp dem när de kommer.
  • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna.

Källa: Brandskyddsföreningen

Foto: Flickr.com(Susanne Nilsson)