Juristen svarar: Min granne häller jord på mig – vad kan jag göra?

Fråga:

Hej Martina!

Jag har en granne som bor ovanför mig som vattnar sina blommor under vår och sommarperioden. Inget konstigt i sig. Problemet är att jag inte kan vara ute på min uteplats utan att bli dränkt i vatten och jord.

Jag har försökt att prata med personen ifråga men ej lyckats att förmå denna att sluta. Jag har också mejlat styrelsen om att jag har, men de tycker inte att det är ett ”problem” . Utan jag måste bara inse att så är det att bo i Brf.

Nu är våren här och snart även sommaren och jag skulle gärna vilja vara ute när jag är hemma. Vad tycker du att jag ska göra?

Svar:

Hej!

Det var en osedvanligt tråkig granne som inte tar hänsyn till sin omgivning. Det vanliga och rimliga är ju att grannen upphör med detta efter att du talat med denne. Ni skulle ju kunna komma överens om att grannen vattnar endast vid vissa tidpunkter då du inte sitter på uteplatsen, till exempel tisdagar kl 22 och/ eller vidtar åtgärder som gör att det inte läcker ner till dig. Dessa åtgärder kan vara att täta golvet eller vattna mindre varje tillfälle.

Men det ter sig inte som att det hjälper att tala grannen till rätta. Styrelsen har dessvärre rätt på så sätt att i en bostadsrättsförening så måste man tåla ganska mycket. Att det droppar vatten ner på din uteplats får du sannolikt tåla, men att det regnar jord är inte acceptabelt enligt min mening. En bostadsrättshavare ska göra allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick i och omkring sin lägenhet, och att hälla lerigt vatten ner till sina grannar uppfyller inte detta.

Jag antar dock att det inte händer dagligen, och att smutsen endast hamnar utomhus. Bostadsrättsföreningen kommer inte att kunna vidta någon åtgärd mot grannen eftersom störningarna inte når upp till den nivå av störningar som krävs för att bostadsrätten ska förverkas. Om grannen avsiktligt häller en större mängd vatten över dig eller egendom som kan ta skada av det kan dock bedömningen bli annorlunda. Det kan innebära en brottslig handling som du i så fall kan anmäla till polis.

Föreningen kan även införa ordningsregler om sådana inte finns, som innebär att man inte får vattna så att grannar störs eller smutsas ned. Om ordningsregler finns så har föreningen större möjligheter att vidta åtgärder mot den felande grannen. Om ordningsregler inte finns så kan du lägga förslag om det till nästa stämma. Då skriver du en motion med ett förslag på ordningsregler och skickar in till styrelsen i god tid före stämman.

Lycka till!

Martina Slorach, jurist

Ställ en egen fråga – vinn en bokbostadsrättsbok

Varje månad lottar vi ut ett exemplar av Martina Slorachs bok, ”Bostadsrätt – En handbok för styrelsen”, till en person som har skickat in en fråga om bostadsjuridik.
Skicka din fråga till redaktionen@egrannar.com