Så deklarerar en bostadsrättsförening

Det finns två sätt som en bostadsförening kan beskattas: som privatbostadsföretag eller som ett oäkta bostadsföretag. Bedömningen görs utifrån förhållanden vid varje beskattningsårs utgång.

Ett privatbostadsföretag innebär en ekonomisk förening eller ett aktiebolag, där verksamheten till minst 60 procent består i att de egna medlemmarna tillhandahåller bostäder i byggnader som ägs av föreningen. Om dessa krav inte uppfylls betraktas föreningen som ett oäkta bostadsföretag, skriver Verksamt.se. Portalen är ett samarbete mellan Skatteverket, Tillväxtverket och Bolagsverket.

Så, hur sker då beskattningen?
Till att börja med beskattas inte en bostadsrättsförening för inkomster som tillhör fastigheter. Ränteinkomster ska inte tas upp och ränteutgifter ska inte dras av om de hör till föreningens fastighet.

Andra inkomster som bostadsrättsföreningen har ska däremot tas upp till beskattning. Skatteverket ger som exempel matservering, bilpool eller motionsanläggning. Vinst eller förlust ska fördelas mellan medlemmarna.

För mer info om F-skattesedel, avdrag och moms för bostadsrättsföreningar, rekommenderas portalen Verksamt.se