Vart femte hem har betydande elbrister

Det finns betydande elbrister i drygt vart femte hem, visar en kartläggning gjord av Installatörsföretagen. En förklaring enligt undersökningen kan vara att hemmafixande med el är vanligt förekommande. 

Det finns så kallad ”fulel” i drygt vart femte hem. Det visar Installatörsföretagens Elsäkerhetsbarometer 2016.

– Även om bara en minoritet av dessa felaktiga installationer leder till en olycka så finns alltid risken. El är bland det bästa vi har men farligt om det inte behandlas med respekt och kunskap, säger Johan Martinsson chef bransch- och affärsjuridik på Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

Dessutom visar barometern att kunskapen bland privatpersoner om vilken typ av elarbeten man får utföra är låg. Över hälften av de 500 medlemsföretagen som svarat på enkäten uppger att det är vanligt förekommande att privatpersoner utför elarbeten som de saknar utbildning för.

– Elstandarden i svenska hem är relativt god, men trots detta har vi tyvärr en bit kvar innan alla kan känna sig trygga i att elen är rätt installerad så väl hos sig själv som hos grannen, säger Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Joakim Grafström, i ett pressmeddelande.

Foto: Flickr.com(MikaelSimm)