Foto: Flickr.com(News oresund)

Obetalda månadsavgifter drabbar grannarna

December och januari innebär ofta ökade utgifter, vilket även syns i antalet obetalda månadsavgifter till bostadsrättsföreningar. ”När en bostadsrättsförening får problem med att få in månadsavgifterna betyder det indirekt att medlemmarna som har betalat agerar bank till de som inte gjort det. På sikt kan detta leda till att man måste höja avgifterna”, säger Helena Gustavsson, chefekonom på SBC.

Under december 2015 ökade antalet obetalda avgifter till föreningar runt om i landet med 38 procent, jämfört med snittet för året. Även januari i år var en tuff månad för bostadsrättsinnehavarna. Däremot verkar mars vara en lättare månad. Under mars förra året skickades 33 procent färre kravbrev jämfört med månadssnittet för det året, visar statistik från Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC.

Om medlemmar inte betalar in månadsavgiften i tid påverkar det föreningen, betonar Helena Gustavsson, chefekonom på SBC. Avgifterna är viktiga för att kunna täcka fasta- och löpande kostnader.

– Om bostadsrättsföreningen upplever problem med uteblivna betalningar under en längre period kan det exempelvis påverka betalningarna till föreningens leverantörer. På sikt kan detta leda till att man måste höja avgifterna för att täcka upp för utgifterna, säger hon i ett pressmeddelande.

Obetalda månadsavgifter kommer oftast in till slut efter påminnelser och krav. Men det finns fall där bostadsrättsinnehavare riskerar att förlora sin bostadsrätt genom tvångsförsäljning.

– Det är ofta en väldigt komplicerad rättslig process att säga upp en medlem eller tvångssälja en bostadsrätt. Vi rekommenderar alltid att föreningens styrelse tar hjälp av en sakkunnig i den här typen av ärenden, säger Helena Gustavsson.

Foto: Flickr.com(News oresund)