Foto: Flickr.com(News oresund)

Bostadsbristen i Stockholm slår brett

Bostadsbristen i Stockholm är ett gissel, det är de flesta överens om. Och det är inte bara privatpersoner som drabbas.

Nära 20 procent av företagen i Stockholm uppger att de har misslyckats med rekryteringar på grund av bostadsbristen, visar en ny undersökning av Stockholms Handelskammare, där omkring 600 privata företag har intervjuats.

– Fler och fler företag upplever att bostadsmarknaden i Stockholm är ett tillväxthinder. Regionen hade kunnat växa ännu snabbare jobbmässigt om det hade funnits en fungerande bostadsmarknad. Vi på Handelskammaren har larmat om detta i sex år och nu är det dags att politiken går från ord till handling, säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, i en kommentar.

Foto: Flickr.com(News oresund)