Så var 2015… och så blir 2016

19:00 var den vanligaste tiden att leta bostad, ”vatten” det populäraste sökordet och bostadspriserna ökade med sex procent. Det konstaterar Hemnet i sin sammanfattning av det gångna året.

– 2015 har varit ett rekordår vad gäller intresset för bostäder men det är tydligt att det finns en stor skillnad mellan människors behov av en ny bostad och hur mycket som finns till salu på marknaden. I princip alla åtgärder som diskuteras just nu syftar till att dämpa efterfrågan men om inte utbudet ökar kommer bostadskrisen sannolikt fortsätta att förvärras, säger Staffan Tell, talesperson på Hemnet, i en kommentar.

Trots att fler bostäder låg ute på marknaden upplevde många att utbudet var lågt under 2015. Bostadsmarknaden har under 2015 än mer hamnat på den politiska agendan. Hushållens skuldsättning och bostadsbristen har varit flitigt återkommande teman i debatten. Aviseringen av amorteringskrav är den enskilda faktor som har haft störst effekt på utbudet av bostadsrätter, enligt Hemnet.

I december godkände Lagrådet regeringens lagförslag om ett amorteringstvång på bostadslån. Planen är att kraven ska införas innan sommaren.

Under 2016 lär inte mycket förändras. Åtminstone om man får tro Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel. I undersökningen har 502 av företagets mäklare fått svara på frågor om bostadsmarknaden. 55 procent tror att priserna kommer att vara oförändrade under 2016, 40 procent tror på en uppgång och bara 5 procent på en nedgång.

Panelen svarar vidare att prisuppgången blir minst i Stockholm och högre på mindre orter, att det kommer att vara säljarnas marknad mer än köparnas, och att skillnaden mellan attraktiva och mindre attraktiva bostäder kommer att öka.

Företaget Kairos Future spår att 2016 kommer att präglas av delning i alla dess former. På temat ”Spara är det nya slösa” menar Kairos Future att fler kommer att dela sina bostäder med andra för att minska kostnader och öka flexibiliteten.