Sänkt ROT-avdrag ändrar renoveringsplaner

Renoveringarna i bostadsrätterna lär minska vid ett sänkt ROT-avdrag. Det visar en ny undersökning.

Regeringen föreslår i sin budget att ROT-avdraget från och med årsskiftet sänks från 50 procent av arbetskostnaden till 30 procent. Svensk Fastighetsförmedlings återkommande undersökning Bobarometern visar att det lär få konsekvenser på antalet renoveringar. Av de 3 000 som svarat på frågorna svarar 19 procent av bostadsrättsägarna att de inte har några planer på värdehöjande reparationer under de närmaste åren.

Även om Bobarometern visar att ett helt slopat ROT-avdrag framför allt skulle påverka villaägares renoveringsplaner, så svarar var tredje bostadsrättsägare att de skulle renovera mindre om det blev verklighet.

– Exakt vilka följder den aviserade sänkningen av ROT-avdraget kommer att få är svårt att sia om, men klart är att väldigt många tagit det säkra framför det osäkra och renoverar nu innan årsskiftet. På senare år har det även blivit vanligt att man gör värdehöjande reparationer och en del renoveringar inför en försäljning. Effekten av ett nytt kök eller badrum är inte att underskatta, men även mindre ekonomiska insatser kan ha stor effekt på priset vid en försäljning. Efterfrågan på välskötta bostäder, där man inte måste börja renovera direkt, har ökat sedan kravet på egen insats om minst 15 procent av priset kom, säger Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling, i en kommentar.