”Vi slipper rutinmässiga frågor vid ägarbyte”

Ragnar Lindberg, sekreterare i bostadsrättsföreningen Villa Fridhem berättar att Egrannar infördes i föreningen eftersom det saknades en professionell kommunikationslösning i föreningen tidigare.

– Kommunikationen inom föreningen var alltför rörig tidigare, säger han.

Har Egrannar underlättat styrelsens arbete på något sätt tycker du?

– Alla rutinmässiga frågor vid ägarbyte slipper vi i styrelsen nu, all sådan information finns att läsa på webbplatsen och mäklare kan länka till föreningens sida.

– Utöver det har små frågor som kan bli stora problem, till exempel tvättstugebokning, eliminerats med hjälp av vår sida på Egrannar.

Hur tänker ni för att göra så att alla i föreningen engagerar sig på sajten?

– Alla är engagerade, det kan bli några veckors glapp vid ägarbyte, men jag ser ju om inbjudna också loggat in. Dessutom hänvisar vi till Egrannar för nya medlemmar när de efterfrågar kontaktinformation till andra i föreningen. Då går det med automatik att engagera medlemmarna.

Vilka tips skulle du ge till andra som vill skapa en snygg sida på Egrannar?

– Vid en försäljning, passa på att be om rätten att få använda några av mäklarens proffsbilder till Egrannar. Kolla även kommunens historiska arkiv, det kan finnas gamla bilder på fastigheten som uppskattas.