Amorteringskravet åter på tapeten

Nyligen tvingades Finansinspektionen, FI, dra tillbaka sitt amorteringskrav på bolån. Men nu är kravet åter på tapeten. Riksdagspartierna är rörande överens om att amorteringskravet behövs även om det betyder att lagen måste ändras.

Nyligen tvingades Finansinspektionen, FI, dra tillbaka sitt amorteringskrav efter kritik från bland annat Kammarrätten i Jönköping, som menade att kravet saknar lagstöd. Men frågan om amorteringskrav på bolån är långt ifrån begraven.

Finansmarknadsminister Per Bolund, Miljöpartiet, bjöd nyligen in alliansens ekonomiska talespersoner för att diskutera hushållens höga skuldsättning. Och partier från båda blocken är rörande överens om att någon form av amorteringskrav ändå måste införas, även om det kommer att krävas en lagändring. En rundringning från SVT visar att enigheten är närmast total.

– Vi har en skuldsättning som är oroväckande och i den meningen behöver vi hitta åtgärder för att få till stånd en amorteringskultur, säger Erik Ullenhag, ekonomisk talesperson för Folkpartiet till SVT.

Det mest sannolika är alltså att någon typ av amorteringskrav kommer att införas för personer som lånar till bostadsköpet. Men exakt hur kravet kommer att se ut är för tidigt att säga. En idé som har dryftats är att kravet ska riktas mot bankerna istället. Det vill säga att varje bank ska åläggas krav att ha en hög andel amorterande kunder, och att undantag endast kan göras vid speciella omständigheter.

Men även om det finns en bred politisk enighet i frågan är det mest troliga att det kommer att dröja innan ett nytt amorteringskrav är på plats. Att ändra lagen tar tid.

  • För det första måste frågan utredas ordentligt så att kravet inte strider mot till exempel grundlagen.
  • Sedan ska utredningen skickas på remiss, och tunga remissinstanser ska få säga sitt, vilket kan innebära att det kommer invändningar mot förslaget.
  • Därefter måste regeringen skriva ett lagförslag som förmodligen kommer att granskas av Lagrådet eftersom förslaget kommer att beröra många människor.

Först när hela den processen är klar kan riksdagen rösta igenom förslaget. Summan av kardemumman är att Finansinspektionen, FI, sannolikt inte kan få igenom ett krav på amorteringar på bolån förrän tidigast nästa sommar, enligt de flesta bedömare.

Detta har hänt:

11 november 2014:

Finansinspektionen presenterar ett förslag som innebär att svenskarna ska tvingas amortera på sina bolån. Bakgrunden är den höga belåningen hos hushållen. Kravet ser ut så här: Alla bolån ska amorteras med minst två procent varje år ned till 70 procents belåningsgrad. När det är klart ska lånet amorteras med en procent ned till 50 procent av bostadens värde.

11 mars 2015:

FI:s krav snävas av, det ska bara gälla nya bolån och inte gälla om man byter bank. Reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2015. Efter detta besked skjuter bostadspriserna i höjden, många vill hinna köpa bostad innan kraven börjar gälla.

18 april 2015:

Kammarrätten i Jönköping går ut med att FI:s krav saknar lagstöd.

23 april 2015:

FI drar tillbaka amorteringskravet.

20 maj 2015:

Amorteringskravet åter på tapeten. Regeringen och alliansen överens om att driva igenom amorteringskravet genom att ändra lagen. Med andra ord förtydligar man FI:s mandat genom lagstiftning. Här är vi nu…

Källa faktaruta: Aftonbladet