Amorteringskravet läggs på is

Finansinspektionen, FI, har beslutat att inte gå vidare med amorteringskravet för nya bolån. Detta efter att bland annat Kammarrätten i Jönköping har ifrågasatt om det finns lagstöd för att införa krav på amorteringar.

Finansinspektionen, FI, anser dock fortfarande att ett amorteringskrav behövs för att öka hushållens motståndskraft mot störningar i ekonomin och omvärlden.

Men eftersom bland annat Kammarrätten i Jönköping har ifrågasatt om det finns stöd i lagen för ett sådant krav har FI valt att backa.

FI konstaterar att rättsläget är osäkert och lägger därför amorteringskravet på is tills vidare.

Alltså, amorteringskravet för nya bolån kommer inte att genomföras den 1 augusti 2015.