Bolåntagare vet inte hur slopat ränteavdrag påverkar plånboken

En av fem bolåntagare har inte en aning om hur de skulle påverkas av ett slopat ränteavdrag, trots att de har stora bolån, visar en undersökning av Länsförsäkringar, där 5 000 personer har intervjuats.

Ett slopat ränteavdrag skulle kunna innebära att boendekostnaden sticker i väg för många hushåll. Ett exempel: Den som har ett lån på tre miljoner kronor med en ränta på fyra procent skulle vid ett slopat ränteavdrag få 36 000 kronor i ökade boendekostnader per år. Men många bolåntagare har inte en aning om hur ett slopat ränteavdrag skulle påverka plånboken, visar en undersökning från Länsförsäkringar.

– Lite förvånande att det är så pass många bolåntagare som svarar att de inte vet hur ett slopat ränteavdrag skulle påverka privatekonomin. I åldersgruppen 25-39 år har många relativt stora lån och hela 30 procent av dem uppger att de inte känner till vilken påverkan ränteavdraget har. Ränteavdraget med dagens regler innebär att 30 procent av räntekostnaden får man tillbaka på räntekostnader upp till 100 000 kronor per år. Kostnader över 100 000 ger 21 procent tillbaka, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.

Svarsresultaten i undersökningen varierar dock mellan olika delar av landet. 14 procent av de tillfrågade i Örebro uppgav att de skulle behöva flytta om ränteavdraget slopades medan den siffran bara var 5 procent i Södermanland. På Gotland svarade hälften att de inte skulle påverkas alls av ett slopat ränteavdrag, visar studien.