Idéskrift ska göra årsredovisningar mer relevanta

Revisorernas branschorganisation FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC) har tagit fram en idéskrift för att underlätta årsredovisningarna för bostadsrättsföreningar.

Idéskriften innehåller konkreta och handfasta tips på hur bostadsrättsföreningars årsredovisningar kan göras mer relevanta så att de kan ligga till grund för viktiga beslut.

Initiativet föddes efter debatten om redovisningen i bostadsrättsföreningar och förbudet mot progressiva avskrivningar vid tillämpningar av redovisningsregelverket K2. Niklas Widebeck, ekonomichef HSB Riksförbund, betonar att skriften är ett viktigt steg mot tydligare årsredovisningar för bostadsrättsföreningar.

– Genom den här idéskriften skapas möjligheter till förbättrad information över föreningens ekonomi. Den ger ett bättre beslutsunderlag för såväl boende som blivande medlemmar i en bostadsrättsförening, säger han till Fastighetstidningen.

Ett viktigt fokusområde i skriften är att få bättre översikt över hur föreningarna tänker finansiera framtida utgiftsposter.

– Det krävs en genomgripande översyn av nuvarande regelverk. Endast så kan vi få ett regelverk som är tydligt och begripligt för konsumenter och bostadsrättsföreningarnas styrelser, säger Niklas Widebeck till Fastighetstidningen.

Läs idéskriften här