Så förebygger du inbrott i vinter

Andelen lägenhetsinbrott har ökat under senare år och mörkertalet tros vara stort. Men med några enkla knep kan du förekomma tjuven.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet och Trygg-Hansa har andelen lägenhetsinbrott ökat de senaste tio åren. Värst är situationen under vinterhalvåret.

– Inbrott är integritetskränkande och därför väldigt jobbigt att vara med om. Klart flest inbrott sker under det fjärde kvartalet varje år och villor är mest utsatta, men vi ser även en ökning bland inbrott i lägenheter, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa, i ett pressmeddelande.

En annan undersökning, gjord av försäkringsbolaget If, har undersökt brottsstatistiken kring vardagsbrott. Fyra av tio vardagsbrott (bostadsinbrott, skadegörelse och liknande) anmäls aldrig till Polisen. 33 procent av de tillfrågade angav att de hade utsatts för bostadsinbrott och nästan varannan hade utsatts för skadegörelse på fastigheten. Anledningen till det höga mörkertalet kan, enligt If, bero på att det glöms bort, en misstro mot Polisen eller en uppgivenhet inför utsikterna att brottet ska klaras upp.

Men går det då att förebygga inbrott? Med en dos sunt förnuft kommer du en bra bit på vägen. En nära kontakt med boende i närheten är nyckeln, enligt Trygg-Hansa. Grannsamverkan, ett projekt i samarbete med Polisen, lär bostadsägare att bli mer uppmärksamma genom ökad kunskap. Men mindre officiell grannsamverkan funkar också, 6 av 10 ber grannen hålla koll när man är bortrest.

Trygg-Hansas tips för att motverka inbrott i din bostad:

  • Berätta för dina grannar att du åker bort och sätt timer på lampor.
  • Var försiktig med att publicera dina resplaner på t ex Facebook.
  • Gå med i eller starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde.
  • Om du köper lås och larm, var noga med att vända dig till en auktoriserad återförsäljare och installatör.
  • Förvara inte värdesaker så att de syns utifrån och förvara värdesaker på osannolika platser så att de blir svårare för tjuven att hitta.