Spännande när grannen säljer

Var femte svensk har gått på bostadsvisning hos grannen utan att ha någon tanke på att slå till på objektet. Det som lockar är nyfikenhet, att få koll på prisläget och att få inspiration. Det visar en ny undersökning av Svensk Fastighetsförmedling.

Var femte svensk har någon gång gått på grannens bostadsvisning utan att de har varit intresserade av att köpa objektet. Det visar en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling där drygt 1 000 personer har intervjuats. 45 procent har gått på grannens visning av ren nyfikenhet och 45 procent har gjort det för att få koll på prisläget i området och 33 procent har gått på visningen för att få inspiration (respondenterna har kunnat ange flera svarsalternativ).

Svaren skiljer sig mellan män och kvinnor. Mer än hälften (51 procent) av männen som har gått på grannens visning har gjort det för att få koll på prisläget. Den siffran är 37 procent hos kvinnorna i undersökningen. Däremot verkar kvinnorna (29 procent) vara mer intresserade än männen (24 procent) av att följa budgivningen på grannens bostad. Hälften av kvinnorna tittar in på grannens visning av ren nyfiken, vilket kan jämföras med 25 procent hos männen.

Tillfrågade i Stockholm har oftare besökt grannens visning än någon annanstans i landet. 33 procent i Stockholm har någon gång besökt grannens visning, vilket kan jämföras med elva procent i norra delen av Sverige.

Vanligaste anledningarna att gå på grannens bostadsvisning:

  • Av ren nyfikenhet, 45 procent
  • Få koll på prisläget, 45 procent
  • För att få inspiration, 33 procent