Kan bli dyrt att hyra ut i andra hand

Det har blivit enklare att hyra ut bostadsrätter i andra hand. Men många känner inte till att försäkringsskyddet inte nödvändigtvis gäller när den som äger bostaden inte bor i lägenheten. Genom ett kollektivt bostadsrättstillägg kan bostadsrättsföreningar skydda sina medlemmar.

Sedan den 1 juli i år är det enklare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand eftersom kraven för att få hyra ut har ändrats från ”behjärtansvärda skäl” till enbart ”skäl”. I praktiken innebär förändringen att bostadsrättshavare lättare kan hyra ut lägenheter som står tomma, till exempel i väntan på försäljning eller under resor. Andrahandsuthyrningar kommer nu att öka kraftigt, menar de flesta bedömare.

Men många bostadsrättshavare känner inte till att de kan bli utan försäkringsskydd om någon annan bor i lägenheten, trots att de har hemförsäkring. Enligt Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, är många hemförsäkringar med bostadsrättstillägg luddigt utformade om vad som gäller när bostadsrättshavaren exempelvis är bosatt utomlands, vilket kan påverka försäkringsskyddet negativt.

– Alla försäkringsbolag är nog inte nitiska med detta, men i takt med att andrahandsuthyrningarna ökar kan man tänka sig att försäkringsbolagen kommer att skärpa sin skadereglering. För den enskilda bostadsrättsinnehavaren kan det få stora ekonomiska konsekvenser eftersom man riskerar att få ett svagare försäkringsskydd utan att veta om det, säger Monika Jukic, juridisk expert på SBC, i ett pressmeddelande.

Bostadsrättshavaren och föreningen har tillsammans ett underhållsansvar för fastigheten. Den som äger en bostadsrätt ansvarar för underhållet inne i lägenheten, till exempel för väggar, golv, tak, kakelugn och utrustning i kök och badrum. I normala fall, när bostadsrättshavaren bor i lägenheten, täcker försäkringens bostadsrättstillägg sådana saker. Men det är inte säkert att försäkringsskyddet gäller när bostadsrättshavaren är på vift, och en person som bor i andra hand kan endast teckna en hemförsäkring som omfattar lösöre, inte det gemensamma underhållsansvaret.

– Lika lite som man kan teckna en bilförsäkring för någon annans bil, kan den som hyr i andrahand teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg, säger Monika Jukic, i ett pressmeddelande.

Det kan därför vara smart av bostadsrättsföreningar att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg som gör att alla bostadsrättshavare i föreningen har ett ordentligt skydd, även när de inte bor i lägenheten. Finessen är att det kollektiva bostadsrättstillägget kopplas till föreningen och lägenheten istället för till den som just då är skriven på den aktuella adressen.