Tips inför vårstädningen

Maj innebär vårstädning i många bostadsrättsföreningar. När naturen åter vaknar till liv finns det en del att tänka på inför städningen. Viktigt är att vara ute i god tid, planera väl och att se upp för gnagare.

– Vårstädningen kan fylla många funktioner, utöver själva städningen. Jag har i flera år varit ansvarig för min förenings valberedning och vårstädningen är ett utmärkt tillfälle att informera om styrelsens arbete och skapa ett intresse för föreningens gemensamma intressen, säger Lars Wallgren, grundare av Egrannar.

Att vara ute i god tid är A och O för att så många som möjligt ska kunna närvara. Sätt upp lappar i huset, maila eller skicka ut inbjudningar till alla i bostadsrättsföreningen. Var tydlig med att de som eventuellt inte kan komma ska meddela detta i tid. På så sätt blir det lättare att planera och fördela uppgifterna. För styrelsens, eller den eventuella trädgårdsgruppens, del är det viktigt att alla redskap finns på plats och fungerar. Gör en lista där det tydligt är beskrivet vad som ska göras, men var öppna för idéer från andra medlemmar. Kanske finns det någon med ett specialintresse? Ta tillvara på det.
Avsluta med fika eller varför inte gemensam grillning framåt kvällen?

Mölle

Och så var det gnagarna. Enligt Anticimex har råttor och mössor blivit ett allt större problem och vårstädningen är ett utmärkt tillfälle att agera. För att undvika att gnagarna flyttar in kan några enkla åtgärder vara effektiva;

  • Lämna inte skräp framme utomhus.
  • Se till att sopkärlen har tättslutande lock och att det är rent och städat kring dem.
  • Kompostera i täta behållare.
  • Träd och buskar längs väggarna ger råttorna skydd. Ansa eller ta bort träd och buskar som ligger an mot huset.
  • Se till att källarfönster är hela och att dörrar sluter tätt.
  • Laga hål och större sprickor i väggar och golv.