Våga mäta om!

Att en bostad är felaktigt mätt är mer regel än undantag, enligt SBC. En felmätning kan innebära att bostadens pris blir högre eller lägre än det verkliga värdet. Var därför noga med mätningen, oavsett om du är köpare eller säljare.

Varje kvadratmeter är viktig på den heta bostadsmarknaden. I Stockholms innerstad ligger kvadratmeterpriset på 67 000 kronor, men priset är högt på flera delar av landet.
Samtidigt varnar Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, för felmätningar. Enligt organisationen är det mer regel än undantag att bostäder är felaktigt mätta. Anledningarna kan vara flera; att uppgifterna är gamla, att lägenheter mättes på ett annat sätt tidigare, eller att renoveringar har skett.

– Jag tror inte att det är särskilt vanligt att man som köpare tänker på det utan litar på de uppgifter som man får ifrån mäklare och säljare. Man kan däremot misstänka att det är vanligare i storstadsregionerna där några kvadratmeter kan uppgå till betydande belopp, säger Monika Jukic, juridisk expert SBC.

Några kvadratmeter mer eller mindre spelar med andra ord stor roll. Det handlar inte om några småsummor direkt. Som köpare ska du alltid fråga mäklaren när lägenheten är uppmätt och varifrån uppgifterna kommer ifrån. Om du fortfarande är osäker bör du kontrollmäta lägenheten.

Vad bör man tänka på inför mätningen?

– Man bör tänka på att anlita någon som professionellt arbetar med mätning av lägenheter och att uppmätning sker enligt svensk standard, säger Monika Jukic.

Om det senare skulle visa sig att den köpta lägenheten är mindre än det som sagts vid köpet kan man kräva ersättning av säljaren. Men det kan vara svårt, enligt Monika Jukic.

– Ytterst är det domstolen som avgör och en samlad bedömning görs av vad som förekommit i det enskilda fallet, såsom uppgifter i samband med köpet, storleken på boytans avvikelse, uppgifter i köpeavtalet etc.

Så mäter man bostadsytan:

  • Alla ytor inne i lägenheten räknas i regel in i boarean. Element eller utskjutande fönsterbänkar/karmar påverkar inte mätningen utan golvet under skall ingå i arean. Kakelugn eller öppen spis räknas också in i ytan.
  • Om lägenheten har innerväggar, schakt, pelare eller liknande som är tjockare än 30 cm räknar man vid mätningen 15 cm in i väggen från varje avgränsande rum.
  • Vid snedtak så skall takhöjden vara minst 1,90 meter på ett utrymme av minst 60 cm bredd för att räknas som boarea. Man mäter alltså hela den golvyta där rumshöjden är minst 1,90 meter.
    (Källa: Sveriges BostadsrättsCentrum)