Informera om stambytet i tid

Ett stambyte tar tid, kostar pengar och involverar ofta många personer. För att stambytet ska gå bra är det viktigt att informera och planera för det i tid, anser Christine Hallberg, fastighetsjurist på Fastighetsägarna.

Att göra stambyten, och upphandlingar av stambyten, i en bostadsrättsförening är en process som tar lång tid och som ofta involverar många. Det är därför viktigt att allt går rätt och riktigt till, betonar Christine Hallberg, fastighetsjurist på Fastighetsägarna.

– Ett stambyte tar lång tid, påverkar många och det är mycket pengar inblandat, säger hon.

A och O för ett lyckat och smärtfritt stambyte är att styreslen kontinuerligt informerar nya och gamla medlemmar om föreningens stambytesplaner.

– Styrelsens absolut viktigaste uppgift är att informera medlemmarna, ju tidigare desto bättre. Många föreningar informerar sina medlemmar fyra-fem år i förväg. Det är bra och gör att grus i maskineriet kan undvikas i ett senare skede, säger hon.

Det är styrelsens uppgift att ta in offerter, samt att gå igenom och utreda om det finns ett behov av ett stambyte i föreningen. Stambytet är alltså en styrelsefråga, det är styrelsen som avgör om det behövs ett stambyte eller inte. Men oftast vid stambyten så involveras även de enskilda lägenheterna, eftersom stambytet ofta innebär ingrepp i bostadsrättshavarnas lägenheter. Det kan handla om att taket ska tas bort eller att toalettsitsar ska bytas.

– Eftersom det ofta blir ett ingrepp i bostadsrättshavarnas lägenheter krävs det ett stämmobeslut, med 2/3 av de närvarande som säger ja för att stambytet ska klubbas igenom, säger hon.

Dessutom måste alla som är berörda av stambytet ge sitt samtycke. Om alla inte gör det måste styrelsen vända sig till Hyresnämnden för att få ett tillstånd.

– I de allra flesta fall beviljas tillståndet, framför allt när det gäller badrumsstambyten. Men processen kan ta lång tid, vilket återigen understryker vikten av att ha en bra tidsplanering för stambytet. Ofta är det smart av styrelsen att ta hjälp från experter när man planerar och genomför ett stambyte, säger Christine Hallberg.

I de fall badrum i enskilda lägenheter har rivits ut så måste föreningen återställa arbetet. Det finns lite olika uppfattningar om vad som menas med att återställa arbetet. Ska man återställa till en standardnivå? Eller måste varje badrum återställas så att det ser likadant ut som innan stambytet?

– Säg att någon har inrett sitt badrum i guld. Måste föreningen då återställa badrummet i guld? Svaret är nej, men det finns faktiskt inte ett solklart svar på detta. Fallen måste bedömas individuellt, säger hon.

Hon betonar därför att det är viktigt att informera nya medlemmar och nyinflyttade om föreningen planerar ett stambyte. På det sättet får medlemmarna en chans att skjuta upp renoveringen, och föreningen slipper en massa hårda ordväxlingar.

– Säger styrelsen till att man planerar ett stambyte om två tre år, så kanske bostadsrättshavaren anser att det är bättre att vänta med renoveringen. Dessutom kan föreningen slippa en massa extra kostander och merarbete i den lägenheten, säger hon.

En bostadsrättsförening har ingen skyldighet att ordna med ersättningslägenheter eller sätta ned hyran för sina medlemmar under ett stambyte. Det finns inga sådana lagkrav.

– Däremot är det brukligt att försöka fixa så att det finns en toalett som går att använda, säger hon.