Hur ska man tolka årsredovisningen?

Hur det står till med underhållet? Hyrs lokaler ut? Finns det några skulder? Inför ett lägenhetsköp är det viktigt att läsa årsredovisningen noga, men vad bör man tänka på?

Många är vi som har varit med om scenariot: Du är på visning av din drömlägenhet. Allt ser bra ut ända till du bläddrar fram till delen om bostadsrättsföreningens årsredovisning. Ofta kan det vara svårt att veta vad som är relevant i årsredovisningen och hur man ska tänka när man läser den.

– Man ska alltid granska föreningens ekonomi noga innan man bestämmer sig för att lägga ett bud. Att köpa en bostadsrätt är en av de största affärerna man gör i livet och därför är det viktigt att se till att man har koll på vad man faktiskt investerar i. I värsta fall kan föreningens dåliga ekonomi leda till högre månadsavgifter och att bostaden blir svårsåld i framtiden, säger Helena Gustavsson, chefsekonom på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, i ett pressmeddelande.

SBC menar att det finns några saker som avslöjar om en förening är stabil eller inte; om föreningen har gjort avkall på kontinuerligt underhåll eller om driftskostnaderna är högre än jämförbara föreningar. Om så är fallet kan det innebära avgiftshöjningar på sikt.

Förvaltningsberättelsen, föreningens intäkter och föreningens skulder är viktigt att kolla upp. Men vad ska man vara uppmärksam på? SBC tipsar:

• Förvaltningsberättelsen beskriver vilka åtgärder som har genomförts och vad som planeras inom den närmsta framtiden. Finns det en underhållsplan? Om större åtgärder ligger i planeringen bör man undersöka om det finns en avsatt budget i den yttre reparationsfonden, annars finns en risk att kommande underhåll bekostas med hjälp av höjda årsavgifter.
• Se över föreningens intäkter. Hyr föreningen ut lokaler eller hyresrätter i huset? Om fallet är ja så kan det betyda goda extrainkomster till föreningen ekonomi.
• Rubriken Årets resultat berättar hur det har gått för föreningen under det gångna året.
Ett minusresultat behöver inte alltid betyda att föreningen har dålig ekonomi. Det är föreningens förmåga att betala sina utgifter, det vill säga att det finns pengar i kassan, som är viktigt att kontrollera. Ett negativt resultat kan bero på stora underhållskostnader det senaste året eller stora avskrivningar. Avskrivningar är en bokföringsteknisk post och inte pengar som lämnar kassan. Gör gärna en analys av kassaflödet för att se hur kassan har förändrats över året.
• Skulderna ger inblick i vilka räntor föreningen har på sina lån. Jämför räntan med dagens ränta och se över när föreningens räntevillkor kommer att läggas om. Om föreningen har höga skulder med en i dagsläget låg ränta kan kostnaden komma att höjas rejält om räntevillkoren ändras.