Användarträffar förbättrar hemsidan

För tredje gången bjöd Egrannar in till en användarträff för att hjälpa bostadsrättsföreningar att utnyttja hemsidan på bästa sätt. Intresset var stort. Tio engagerade BRF-representanter från olika delar av landet var på plats.

– Jättekul! Tanken är att få input från användarna, reda ut frågetecken och tillsammans kartlägga förbättringsområden, sade Lars Wallgren, en av grundarna av Egrannar.

Lars Wallgren guidade användarna genom hemsidans funktioner och svarade löpande på frågor som dök upp. Dragningen innehöll allt från hur man bokar tvättstugan och lägger upp nya bokningsobjekt till hur man skapar anslagstavlor och ändrar behörighetsnivåer på föreningens medlemmar.

Egrannarr
Kloka synpunkter dryftades på Egrannars tredje användarträff. Ett tiotal engagerade användare från olika delar av landet var på plats.

Några saker som användarna efterfrågade var besöksstatistik, en påminnelsefunktion för bokningar som ligger någon vecka framåt i tiden (så medlemmar inte glömmer bort sin bokade tid och hindrar andra från att boka) och en möjlighet för styrelsen att boka objekt åt medlemmar som saknar dator (i medlemmens namn för uppföljningens skull).

Lars Wallgren berättade att antalet anslutna föreningar blir fler och att trycket på fler användarträffar tilltar. Under hösten och vintern kommer därför Egrannar att arrangera användarträffar med jämna mellanrum.

– Det är en bra möjlighet för både oss och användarna att reda ut frågetecken. Föreningar får chansen att påverka och vi kan fånga upp önskemål och tips på förbättringar. Det är en win-win situation, sade han.

Mer info om nästa träff kommer att kommuniceras på hemsidan.