Vilka förbättringar är avdragsgilla?

Vilka förbättringsåtgärder på lägenheten får man göra avdrag för när man säljer bostaden? Svaret är inte helt solklart. Berit Hagelin på Skatteverket reder ut vanliga frågetecken.

Den som säljer en bostadsrätt får göra avdrag i deklarationen för utgifter som har inneburit en förbättring av lägenheten. De sammanlagda utgifterna måste dock uppgå till minst 5 000 kronor per år. Arbetskostnader för egenutförda arbeten är aldrig avdragsgilla.

Vad är då en förbättringsåtgärd? Det är inte alltid solklart. Berit Hagelin, på Skatteverket, reder ut en del frågetecken.

– Grundregeln är att du får dra av för grundförbättringar, det vill säga att du tillför något som inte fanns i lägenheten tidigare, till exempel en ny diskmaskin eller en öppen spis. En grundförbättring har ingen tidsgräns, om du tillför något helt nytt som inte fanns när du köpte lägenheten får du göra avdraget.

– Men du kan även göra avdrag för förbättringsutgifter, som till exempel att du byter ut ett slitet plastgolv mot ett nytt plastgolv. Förbättringen får dock inte vara äldre än fem år, om du ska kunna göra avdrag i samband med bostadsförsäljningen. Om golvet var nytt när du köpte lägenheten får du dock inte göra något avdrag, säger hon.

Kan man göra avdrag i deklarationen för inköp av en ny kyl och frys?

– Det beror på. Om det fanns kyl och frys när du köpte lägenheten får du inte dra av utgiften. Det ses inte som en förbättrande åtgärd, utan bara som att du har bytt ut grejorna. Det spelar ingen roll att den nya kylen och frysen kostade mer och är modernare än de som fanns när du köpte lägenheten. Energisnålare alternativ ses inte som förbättrande åtgärder enligt regelverket, säger hon.

Men om den nya frysen har funktioner som den gamla frysen inte hade? Till exempel ismaskin eller bubbelvatten.

– Då kan det ses som en förbättrande åtgärd. Du har ju tillfört något som inte fanns tidigare. Du kan då få dra av för merkostnaden för dessa funktioner.

Får jag göra avdrag för utgifter för ett nytt trägolv?

– Det beror på vad som fanns när du köpte lägenheten. Om det fanns ett trägolv i gott skick får du inte göra några avdrag. Om trägolvet var gammalt och slitet när du köpte lägenheten får du göra avdrag för merkostnaden av förbättringen om åtgärden inte är äldre än fem år vid försäljningen.

– Däremot, om du har bytt ut ett plastgolv mot ett trägolv så har du ju tillfört något nytt i lägenheten och får göra avdrag för utgiften.

Får jag dra av för utgifter för omgörning av kök?

– Du får inte dra av för kostnader för att byta köksluckor eller köksbänkar. Däremot kan du få göra avdrag för ombyggnationer, du tar ned en vägg för att förbättra planlösningen, eller utökar med nya köksskåp för att ändra dispositionen i köket.

– Säg att du byter ut ett gammalt kök, med den tidens standard, till ett nytt kök. Detta är inte automatiskt en förbättringsåtgärd som du får dra av. Prishöjande åtgärder är inte samma sak som förbättrande i detta fall. Utgifter för reparationer och underhåll är inte avdragsgilla om de enbart återställer bostadens skick.

Vad händer om man gör regelvidriga avdrag?

– Vårt tips är att alltid göra ett öppet yttrande i deklarationen om man är osäker. Man tar upp kostanden, gör avdraget, och skriver varför man gjort det. Det värsta som kan hända då är att man får ett avslag. Om man bara göra avdragen, så är det upp till en handläggare att bedöma om felet var avsiktligt eller inte. Fel utan öppet yttrande kan leda till onödigt lidande, säger hon.