Så förhindrar föreningen brandolyckan

70 procent av de som dör på grund av brand gör det i hemmet. ”Med enkla knep kan bostadsrättsföreningar förhindra olyckor och snygga till statistiken”, säger Lars Rang, brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Han delar med sig av sina bästa tips.

Räddningstjänsten får omkring 6 000 larm om bostadsbränder varje år. Cirka 1 000 personer skadas och omkring 100 personer omkommer varje år på grund av brand. Med några enkla preventiva åtgärder kan dessa siffror sjunka drastiskt, anser Lars Rang, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

– Först och främst. Brandvarnare måste finnas i varje lägenhet. Föreningen ansvarar för att det finns installerade och fungerande brandvarnare i varje lägenhet. Men styrelsen bör även informera om vikten av brandsläckare, brandfilt och spisvakt, säger han.

– Jag lyckades förhindra en tilltagande brand i min förening på grund av att jag hade en brandsläckare nära till hands, säger Åsa Lindahl, affärsutvecklare Brandskyddsföreningen.

Den vanligaste orsaken till att det börjar brinna i hemmet är att man glömmer bort att spisen står på. Man går och tittar på tv eller går ut. Vattnet i kastrullen kokar bort, det bildas rökgaser som tar sig upp i köksfläkten, fett från fläkten droppar ned i den varma kastrullen och branden antänder. Till slut har man brand i hela fläktsystemet. Men det finns ett enkelt sätt att förhindra sådana olyckor.

– Skaffa en spisvakt, en timer, som slår av plattorna automatiskt. Fler föreningar borde på eget initiativ installera timrar i fastighetens lägenheter. Visst, det är en initial investering men det ökar säkerheten och höjer värdet i fastigheten på sikt, säger Lars Rang.

En annan sak som bostadsrättsföreningar bör vara noga med är att se till så att de boende inte förvarar barnvagnar, skohyllor eller annan bråte i trapphuset.

lars Rang
”Med enkla åtgärder kan bostadsrättsföreningar höja nivån på brandskyddet”, säger Lars Rang, brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Foto: Brandskyddsföreningen.

– Trapphuset är en utrymningsväg som ska alltid ska hållas fri. Dessutom är det viktigt att se till så att ventilationsluckor underhålls och inte blockeras, säger Lars Rang.

Om det står en skohylla utanför någons dörr är det dåligt av flera anledningar, betonar Åsa Lindahl.

– Om det blir rökfyllt i trapphuset blir sikten begränsad och personer kan snubbla på hyllan och inte komma ut. Dessutom kan Räddningstjänsten ha problem att ta sig in om det står grejer i vägen. Dessutom ska det aldrig stå saker i trapphuset som någon kan sätta eld på, säger hon.

Ordning och reda gäller även på vinden och i källarförråd. Inga brandfarliga vätskor får förvaras i sådana utrymmen. Tändvätska till grillen eller en dunk med bränsle till båten hör inte hemma på vinden, betonar Lars Rang.

Det är vanligt att bostadsrättsföreningar har problem med så kallade riskpersoner, som har orsakat brandincidenter gång på gång på grund av slarv, glömska eller vårdslöshet. Det kan handla om äldre som inte kommer ihåg att stänga av plattorna eller personer med alkoholproblem som röker i sängen och somnar. Det finns dock sätt att hantera dessa personer, berättar Lars Rang.

– Det går att sätta in en portabel sprinkler i riskpersoners lägenheter, som automatiskt löser ut och bekämpar branden. Det innebär en kostnad för föreningen, men det är en billig åtgärd om man tänker vilken skada dessa personer kan orsaka.

Ta del av fler goda råd på Brandskyddsföreningens hemda: http://www.brandskyddsforeningen.se/i-hemmet