Var fjärde kontrollerar aldrig brandvarnaren

Var fjärde svensk uppger att de aldrig kontrollerar sin brandvarnare. Personer mellan 15-22 år är allra sämst, hela 36 procent i den åldersgruppen har aldrig testat att brandvarnaren fungerar. En säkerhetsrisk naturligtvis. Många lägenheter är utrustade med gamla brandvarnare som inte har kvalitetssäkrats på flera år.

Sedan 2001 är det reglerat i lag att alla bostadsrätter i en fastighet måste vara utrustad med en brandvarnare. Fastighetsägaren är skyldig att se till så att brandvarnaren installeras, medan de som bor i lägenheterna ansvarar för att underhålla brandvarnaren, exempelvis genom att testa att batteriet fungerar. Men här är det många som slarvar. 23 procent testar aldrig sin brandvarnare och 45 procent gör det endast en gång om året. Det visar en ny undersökning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, där 1 500 människor i åldrarna 15-80 år har intervjuats.

– Brandvarnaren är det enskilt viktigaste brandskyddet vi kan ha i våra hem. Det är en otroligt billig livförsäkring. Därför är det bekymmersamt att så många som var fjärde svensk aldrig kontrollerar sin brandvarnare, särskilt som det är väldigt enkelt att göra, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB, i ett pressmeddelande.

Glömska är det överlägset vanligaste skälet till att man inte kontrollerar sin brandvarnare. Att brandvarnaren larmar om när det är dags att byta batteri gör att många inte tycker att de behöver kontrollera den på andra sätt. Även okunskap, att man inte vet hur man testar sin brandvarnare är ett vanligt skäl till varför man inte testar sin varnare, enligt undersökningen.

brandvarnare evagun
Var fjärde svensk testar aldrig sin brandvarnare och nästan var tionde har en brandvarnare som är äldre än tio år. Foto: EvaGun500 (www.flickr.com/photos/evagun)

 

Personer mellan 15-22 år är allra sämst på att kontrollera sin brandvarnare. 36 procent i den åldersgruppen har aldrig testat sin brandvarnare. Däremot kontrollerar 40 procent av personer mellan 56-80 år sin brandvarnare minst två gånger om året.

Det här har gjort att många lägenheter i landet är utrustade med gamla brandvarnare, som inte har kvalitetssäkrats på flera år. Nio procent har en brandvarnare som är över tio år gammal, drygt 20 procent har en brandvarnare som är mellan sex och tio år och 15 procent har ingen aning om åldern på sin brandvarnare. Fyra procent av befolkningen har ingen brandvarnare alls. Bland personer som hyr i andra hand är den siffran till och med över 13 procent!

Under 2011 inträffade nästan 5 000 lägenhetsbränder i Sverige, enligt MSB:s senaste siffor. Flera av dem hade kunnat förhindras av en enkel, men testad, brandvarnare.