9 av 10 har hjälpt sin granne

Svenska grannar ställer upp för varandra. Svenskar är bäst i Norden på att hålla koll på sina grannars hem när de är bortresta. Däremot är svenskar inte lika toleranta som danskar när det kommer till fester och hög musik.

Hela nio av tio svenskar har någon gång hjälpt sin granne, och det vanligaste är att man hjälper till med att vattna blommor, hämta post eller mata fiskarna när grannen är bortrest. Det visar en undersökning från 2012 av Fastighetsbyrån, där 1 000 personer har intervjuats.

Att svenskar är duktiga på att hjälpa varandra bekräftas av en färsk undersökning av Trygg-Hansa, där 5 000 personer från de nordiska länderna har intervjuats. Svenskarna är bäst i Norden på att hålla koll på sina grannars hem när de är bortresta. 73 procent av svenskarna anser att man bör kontakta sin bortreste granne inom en halvtimme om grannens hem-eller billarm börjar tjuta, Motsvarande siffra hos norrmän är 66 procent och 58 procent hos danskar.

vattnablommor
Svenska grannar ställer gärna upp och vattnar blommorna när grannen är bortrest. Men de vill inte att en granne ber om hjälp för ofta. Foto: Skapande (www.flickr.com/photos/skapande)

Johan Eriksson på Trygg-Hansa betonar att svenskarnas agerande är mer än bara trevligt, det är även bra ur säkerhetssynpunkt.

– Genom en aktiv grannsamverkan så minskar risken för inbrott markant, säger han.

Men om grannarna ber om hjälp för ofta så tröttnar svenskarna snabbare än danskar och norrmän. 85 procent av svenskarna tycker inte att det är OK att en granne ber om enklare tjänster (vattna blommor, hämta post och så vidare) mer än en gång i veckan. 32 procent av danskarna tycker att det är helt OK att en granne ber om hjälp mer än en gång i veckan.

Danskar är även mest toleranta när det kommer till hög musik och fester. 30 procent av danskarna har inget emot att deras grannar spelar hög musik hela natten om de har fest på en fredag eller lördag. 65 procent av svenskarna och 66 procent av norrmännen vill att det ska vara tyst senast klockan ett på natten.