Slarvigt underhåll skapar farliga lekplatser

En lekplats som inte underhålls kan snabbt förvandlas till en livsfara. Varje år inträffar nästan 20 000 lekplatsolyckor i Sverige. Ändå är det inte ovanligt att bostadsrättsföreningar slarvar med underhållet av sina lekplatser.

En fastighetsägare, till exempel en bostadsrättsförening, är ansvarig för att lekplatsen som ligger på marken de äger uppfyller myndigheternas säkerhetskrav. Förutom att lekplatserna enligt lag måste besiktigas minst en gång per år är fastighetsägaren skyldig att löpande kontrollera så att lekplatsen är säker för barnen. Annars är föreningen skadeståndsskyldig vid en olycka. Men det inte alls ovanligt att bostadsrättsföreningar ”glömmer bort” sitt ansvar, enligt Anders Österlund, chef för teknisk förvaltning på Sveriges BostadsrättsCentrum.

– Bostadsrättsföreningar med få barn har störst problem. Många föreningar känner inte till vilket ansvar de har. Ibland verkar de tro att deras lekplats inte behöver lika mycket tillsyn som andra lekplatser, eftersom den inte används lika frekvent. Det är fel både ur regel- och säkerhetssynpunkt och kan bli dyrt för föreningen. Det kan ju räcka med att ett barn leker i en osäker miljö vid ett enda tillfälle för att det ska få förödande konsekvenser, säger han.  

lekplats
Det är inte ovanligt att bostadsrättsföreningar slarvar med underhållet på lekplatser. Resultatet är olyckor och dyra notor för föreningarna. Foto: FWiedel (www.flickr.com/photos/wiie/)

Det är vanligt att bostadsrättsföreningar missar att kontrollera lekplatsens underlag efter vintern.

– Flera föreningar brister i tillsyn när det slår om från vinter till vår. Efter kyla kan sanden under gungorna vara hård som betong och det är inte alls ovanligt att barn skadar sig av den anledningen. Numera har flera föreningar köpt in mjuka stötdämpande underlag för att slippa sådana olyckor, men de missar ofta att kontrollera gungor, klätterställningar och så vidare, säger han.

Om det inträffar en olycka utan att bostadsrättsföreningen har fått lekplatsen besiktigad bär föreningen hela ansvaret och tvingas betala skadestånd. Det är därför viktigt att löpande se över lekplatsen och besiktiga den en gång om året. Föreningen är skyldig att kontrollera så att det inte ligger redskap, grenar eller andra saker vid lekplatsen som barnen kan skada sig på.

– Om lekplatsen är gammal är det viktigt att få den besiktigad så fort som möjligt. Det är viktigt att föreningen får ett protokoll på att besiktningen har genomförts. Utan dokument som visar att föreningen har levt upp till kraven är det kört vid en rättslig tvist om ansvarsfrågan, säger han.

I besiktningsprotokollet ska det tydligt framgå vilka brister som finns och en plan för hur och när dessa ska åtgärdas. Finns det brister på en lekplats är det föreningens ansvar att barnen inte använder lekplatsen.

– En bil som inte går igenom besiktningen får körförbud, så är det inte för lekplatser. Det är upp till föreningen att se till så att barnen inte använder lekplatsen under tiden den repareras eller byggs om. Föreningen är ansvarig för olyckor som inträffar på lekplatsen även om de har spärrat av området och har en plan för hur de ska åtgärda faran. Det håller alltså inte att sätta upp en skylt eller en avspärrning för att undgå ansvar för en trasig gunga eller klätterställning, säger han.