Vem ansvarar för balkongen?

Det finns ingen lag som bestämmer hur ofta man måste besiktiga balkonger som hör till en bostadsrätt. Däremot är solklart vem som bär ansvaret om olyckan är framme – bostadsrättsföreningen.

Fastighetsägaren ansvarar för att balkongerna är säkra och för att eventuella skador åtgärdas i tid. Om olyckan är framme är det fastighetsägaren som bär ansvaret.

– Balkongen är en del av fasaden. Därför är det bostadsrättsföreningen som bär ansvaret för underhållet, säger Karsten Olsen, jurist på Bostadsjuristerna.

Det finns inga lagar som reglerar hur ofta balkongerna måste besiktigas. Balkongerna hör därför till de saker där underhållet ofta blir eftersatt.

Balkong bostadsrätt
Bostadsrättsföreningen ansvarar för att fastighetens balkonger är tillräckligt säkra. Foto: Vidar2010 (http://www.flickr.com/photos/vidar2010)

Eftersom balkongerna hör till fasaden måste den boende alltid ha styrelsens tillstånd vid åtgärder som ändrar fasaden utseende.

– Det är alltså inte OK att sätta upp en parabol eller att glasa in sin balkong utan styrelsens godkännande, säger han.

Om en bostadsrättsförening bestämmer sig för att renovera fastighetens balkonger måste alla medlemmar vara med och dela på notan.

– Ja, alla medlemmar måste vara med och betala oavsett om de har en balkong eller inte.  Det kan ibland vara problematiskt eftersom vissa kan känna sig orättvist behandlade, säger han.

Föreningen bär dock inte hela underhållsansvaret för balkongerna. Den boende ansvarar för det ”inre underhållet” på balkongen, som till exempel ytbehandling av balkonggolvet, medan föreningen ansvarar för själva betongstommen (det yttre underhållet).

– En bostadsrättshavare ansvarar för att reparera och underhålla sin egen balkongdörr. Men om dörren behöver målas utvändigt så går det under ”yttre underhåll” och då är det föreningen som är ansvarig att vidta åtgärder, säger han.  

Får man röka på balkongen? Även om det stör grannar?

– Det är en klurig fråga, som säkert har upprört många. Bostadsrättsföreningen kan inte utan vidare förbjuda en boende att röka på sin balkong, genom att till exempel reglera detta i stadgarna. Besittningsrätten är stark. Om en boende, som till exempel är allergisk, stör sig på en rökande granne kan den dock pröva saken på egen hand i domstol. Men enligt praxis måste man tåla ganska mycket, säger han.